Камнар > Оюн Шии-оглу Адыгжы

Кам Шии-оглу Адыгжы.

Чүс чалама Саая-Ээрен ызыгуур салгалдыг чаяакчы кам.

Артыжап, айызап домнаар. Доора достуруг, улуг арыглаашкынны кылыр.
Карам көрнүр. Угаан-биле шо-төлге, хуваанак көөр.
Оран-сава – улуг арыглаар, буян-кежик доктаадыр.
Кыска 7-хонук, узун 49-хонук – саң салып, хаапча хаап, улуг камнаашкынны кылыр.

8-923-263-3318

ШИИ-ОГЛУ АДЫГЖЫ (Адыг-Ээрен) (youtube)